28 augusti - Miami

WiFi är förbannat långsamt här på hotellet i Miami och vill inte lägga upp bilder. Då känner jag mig osugen på att skriva alls typ. Kanske senare. Vi lever och frodas iallafall i en 35-40 grader.